Kalender juuni 2024
JUUNI JUUNI / jaanikuu
1. Laupäev
Lastekaitsepäev
Mr-d Justin Filosoof, Hariton, Harita, Just jkk. †166
2. Pühapäev
Samaaria naise pp.
Konst. üpsk. tunn. Nikifor †828; Lyoni psk. Fotin †177; psk. Odo †959
3. Esmaspäev
Mr-d Lukillian, Klaudi, Paula jkk. †270
4. Teisipäev
Eesti lipu päev
Konst. üpsk. Mitrofan †326; vg. Alooni; p-d Marta ja Maria, õigl. Laatsaruse õed
5. Kolmapäev
Tüürose pskmr. Dorotei †362; mr. Markian jkk. †305; vg. tunn. Anuuvi †V s.
6. Neljapäev
Vg. Vissarion † IV-V s.; vg. Hilarion Uus †845; vgmr-d Susanna, Tekla ja Arhelaja †293
7. Reede
Anküra pskmr. Teodot †303; Rooma pskmr. Markell jkk. †IV s.
8. Laupäev
Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319; Antiookia psk. Efrem †545
9. Pühapäev
Pimeda pp.
Aleksandria üpsk. Kirill †444
10. Esmaspäev
Prusa pskmr. Timoteus †361: mr-d Aleksander ja Antoniina †313
11. Teisipäev
Ap-d Bartolomeus ja Barnabas †I s.; psk. tunn. Luukas †1961
12. Kolmapäev
Paasapüha lõpp
Vg. Onufri Suur †IV s.; Athose vg. Peeter †734; Mõla vg. Onufri †1492
13. Neljapäev
ISSANDA TAEVAMINEMISE PÜHA
Mr. Akiliina †293; Nikosia pskmr. Trifilli †370
14. Reede
Leinapäev
11 Eesti uusmärtri mäl.;
prh. Eliisa †IX eKr.; Konst. üpsk. Metoodi †846;
15. Laupäev
Prh. Aamos †VII eKr.; mr. Viit †303
16. Pühapäev
1. kirikukogu pühade isade pp.
Amathundi psk. imet Tihhon †425; mr-d Tigri ja Eutroopi †u. 404
17. Esmaspäev
Mr-d Manuel, Sabel ja Ismael †362
18. Teisipäev
Mr-d Leonti, Ipaati ja Teodul †73
19. Kolmapäev
Ap. Juudas †I s.; vg. Paissi Suur †V s.
20. Neljapäev
Suve algus kl. 23.51
Patara pskmr. Metoodi †312
21. Reede
Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.
22. Laupäev
Vanemate lp., surnute mäl.
Samosata pskmr. Euseevi †380
23. Pühapäev
Võidupüha
NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Mr. Agrippiina †262; Jumalaema Vladimiri pühakuju
24. Esmaspäev
Jaanipäev
PÜHA VAIMU PÄEV
Ristija Johannese sündimine
25. Teisipäev
Vgmr. Fevroonia †304; mr-d Leonia, Liivia ja Eutropia
26. Kolmapäev
Tessaloonika vg. Taavet †VI s.;
Jumalaema Tihvini pühakuju
27. Neljapäev
Õigl. salvitooja Johanna †I s.; vg. Sampson Külalislahke †530
28. Reede
Kp-d Kiir ja Johannes †311; Valamo vg-d Sergei ja Herman †X s.
29. Laupäev
Peeterpaulipäev
PL. Ülemap-d Peetrus †67 ja Paulus †66
30. Pühapäev
Kõikide pühade pp.
12 apostli koondmälestus
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.14 - 22.25
2. juuni Jeesus ütles: „Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.“ Mt 16:25
04.13 - 22.26
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.12 - 22.28
04.10 - 22.29
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.09 - 22.31
15.38
04.08 - 22.32
04.07 - 22.33
04.06 - 22.35
9. juuni Keegi ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!“ Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“ Lk 9:61-62
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.36
04.05 - 22.37
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.04 - 22.38
04.04 - 22.39
04.03 - 22.40
08.18
04.03 - 22.41
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.02 - 22.41
16. juuni Jeesus ütles: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust!“ Mt 9:12-13
04.02 - 22.42
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.02 - 22.43
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
suvi 23.51
04.02 - 22.43
04.02 - 22.44
04.08
04.02 - 22.44
23. juuni Jeesus ütles: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.“ Lk 13:2-3
04.03 - 22.44
24. juuni Ristija Johannese isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: „Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama.“ Lk 1:76
04.03 - 22.44
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.04 - 22.43
04.04 - 22.43
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.06 - 22.42
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
00.53
04.07 - 22.42
30. juuni Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13
04.08 - 22.41
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
Lastekaitsepäev
4.14-22.19
Eesti lipu päev
15.38
Kärdla Baptistikogudus (140)
Laitse Kogudus (85)
Mäevalla (120)
Rapla Vabakogudus
Tapa Elava Usu Kogudus
Toronto Eesti Baptisti Kogudus (75)
4.07-22.28
Apostel Barnabase päev
KUSi lõpuaktus
Leinapäev
8.18
Elva Baptistikogudus
Ridala Baptisti Kogudus
Tartu Salemi Baptistikogudus (105)
Tõrva Immaanueli Kogudus
4.05-22.33
4.08
Eesti Evangeeliumi Kristlaste 119. aastapäev
VÕIDUPÜHA
Kehra Kogudus
Leisi Baptisti Kogudus (85)
JAANIPÄEV
Ristija Johannese sünnipäev
4.06-22.34
EKB Liidu koguduste ja PP ühisfestival, 27.-29.06, Toosikannu
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev e peeterpaulipäev
0.53
Avispea Vabakogudus (100)
22. nädaljuuni-jaanikuu 2024EESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir
LASTEKAITSEPÄEV
23. nädalEESTPALVES: EMK laager Gideon
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
roheline
Lyons’i märtrid, † 177
4:12 22:28
EESTI LIPU PÄEV
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
15:38
24. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
4:05 22:37
Apostel Barnabas
LEINAPÄEV
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906
08:18
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
25. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
roheline
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
4:02 22:42
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
Nikaia usutunnistus, 325
suve algus 23:51
04:08
26. nädalEESTPALVES: Suvelaagrid
5. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
VÕIDUPÜHA
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev
JAANIPÄEV
4:03 22:44
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Seitsmemagajapäev
27.-29. juuni vaimulik laulupidu „Puhas rõõm“
PÕHISEADUSE PÄEV
Apostlid Peetrus ja Paulus   
Peeterpaulipäev
00:53
EESTPALVES: Sillamäe kogudus
6. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† msgr Julijans Začests (2004, Līvāni)
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Stanisław Rut SChr (1972, Poznań)
29. juuni ╬ P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks