Kalender aprill 2024
1. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
06.46 - 20.05
06.15
06.43 - 20.08
06.40 - 20.10
06.37 - 20.13
06.34 - 20.15
06.31 - 20.17
7. aprill Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Lk 24:46-47
06.28 - 20.20
21.21
06.25 - 20.22
06.22 - 20.24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.19 - 20.27
06.16 - 20.29
06.13 - 20.32
06.10 - 20.34
14. aprill Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane." Jh 10:1-2
06.07 - 20.36
22.13
06.05 - 20.39
06.02 - 20.41
05.59 - 20.44
05.56 - 20.46
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.53 - 20.49
05.50 - 20.51
21. aprill Jeesus ütleb: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?“ Jh 14:1-2
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.48 - 20.53
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.45 - 20.56
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
05.42 - 20.58
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
02.49
05.39 - 21.01
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.36 - 21.03
05.34 - 21.05
05.31 - 21.08
28. aprill Jeesus ütleb: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.“ Jh 15:16
05.28 - 21.10
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.26 - 21.13
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
05.23 - 21.15