Kalender september 2018
Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)
2. september Jeesus ütleb: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Mt 11:28
Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604) 1Ts 2:3-8;
Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev Ps 13:6   Mi 5:1–4   Mt 1:1–16,18–23
9. september Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21
Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)
Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407) Jr 1:4-10   Lk 21:12-15
Risti ülendamise päev 4Ms 21:4-9   Fl 2:5-11   1Kr 1:18-24;
16. september Jeesus ütles: "Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab." Jh 5:21
Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258) 1Pt 4:12-19   Mt 18:18-22;
Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705) Ps 32:3–4,6–8,17,21   Rm 8:31–39   Mt 10:28–33
Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)
Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev Ps 1:1-3   Õp 3:13-18 (või Hs 3:4-11)   2Kr 4:1-6 (või 1Kr 12:27-31a)   Mt 9:9-13 Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305) Ps 27:1–3,13–14   Trk 3:1–9   Ilm 7:13–17   Mt 10:28–33
23. september Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: "Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!" Mk 7:9
Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)
sügis 04.54
* 1947 Einar Soone, EELK piiskop
29. september Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4
30. september Jeesus ütles: "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.? Jh 13:35 *
Hieronymus, preester, kirikuisa († 420) 2Tm 3:14-17   Jh 5:31-47;
7. september - .
3D Kogudus, Järvakandi Uue Alguse Kogudus, Tallinna Kogukonnad
Käina EKB Kogudus, Narva EKB Kogudus, Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Kogudus
Oleviste Kogudus, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania, Tartu Evangeelne Linnakogudus
Keila Baptisti Kogudus (115), Laagri Kristlik Kogudus
Luguse EKB Kogudus (95)
† isa Aleksander Łuniewski (1941, Szumowo)
Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemine ja ametisseseadmise päev (2005)
† isa Sigbert Riethmeister SJ (1936, Berliin)
v PEAINGLID MIIKAEL, GABRIEL, RAAFAEL, KIRIKUPÜHA