Kalender märts 2021
07.18 - 17.50
07.15 - 17.53
07.12 - 17.55
07.09 - 17.58
07.06 - 18.00
03.30
07.03 - 18.02
7. märts Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! Ilm 3:19 või Siiski uskus ka palju ülemaid Temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Jh 12:42-43
07.00 - 18.05
06.57 - 18.07
06.54 - 18.10
06.52 - 18.12
06.49 - 18.15
06.46 - 18.17
12.21
06.43 - 18.19
14. märts Jeesus ütleb: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi." Jh 6:35
06.40 - 18.22
06.37 - 18.24
06.34 - 18.27
06.31 - 18.29
06.28 - 18.31
06.25 - 18.34
kevad 11.37
06.22 - 18.36
21. märts Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! Lk 13:34
16.40
06.19 - 18.39
06.16 - 18.41
06.13 - 18.43
06.10 - 18.46
25. märts Maarja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu. Lk 1:40-41
06.07 - 18.48
06.04 - 18.50
06.01 - 18.53
28. märts Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9
21.48
06.58 - 19.55
06.55 - 19.58
06.52 - 20.00
06.49 - 20.02