Kalender märts 2020
1. märts Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21
07.17 - 17.50
21.57
07.15 - 17.53
07.12 - 17.55
07.09 - 17.58
07.06 - 18.00
07.03 - 18.03
07.00 - 18.05
8. märts Jeesus ütleb: "Kõik on võimalik sellele, kes usub." Mk 9:23
06.57 - 18.07
19.48
06.54 - 18.10
06.51 - 18.12
06.49 - 18.15
06.46 - 18.17
06.43 - 18.20
06.40 - 18.22
15. märts Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! Ilm 3:19 või Siiski uskus ka palju ülemaid Temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Jh 12:42-43
06.37 - 18.24
11.34
06.34 - 18.27
06.31 - 18.29
06.28 - 18.32
06.25 - 18.34
kevad 05.50
06.22 - 18.36
06.19 - 18.39
22. märts Jeesus ütleb: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi." Jh 6:35
06.16 - 18.41
06.13 - 18.44
11.28
06.10 - 18.46
25. märts Maarja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu. Lk 1:40-41
06.07 - 18.48
06.04 - 18.51
06.01 - 18.53
05.58 - 18.55
29. märts Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! Lk 13:34
06.55 - 19.58
06.52 - 20.00
06.49 - 20.02