Kalender november 2020
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Pühapäev
21. pp. Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Esmaspäev
Hingedepäev
Mr-d Akindin, Pigaasi, Elpidifor jkk. †345
3. Teisipäev
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.
4. Kolmapäev
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
5. Neljapäev
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.
6. Reede
Kosnt. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
7. Laupäev
Melitine mr-d Hieron, Isihhi, Nikander jkk. †III s.; vg. Laasar †1053
Vkj. Midrosk
8. Pühapäev
22. pp. Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
Vkj. Smr. Dimitri
9. Esmaspäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.; vg. Matroona †492; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Teisipäev
Mardipäev, isadepäev
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Kolmapäev
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours'i psk. Martin †397
12. Neljapäev
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Reede
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Laupäev
Ap. Filippus †I s.
Jõulupaastu algus
15. Pühapäev
23. pp. Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
16. Esmaspäev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Teisipäev
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270
18. Kolmapäev
Mr-d Platon ja Roman †302
19. Neljapäev
Prh. Obadja †IX s.; mr. Varlaam †304
20. Reede
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Laupäev
Leemeti-maarjapäev
JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Pühapäev
24. pp. Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Esmaspäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Teisipäev
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Kolmapäev
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Neljapäev
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Reede
Smr. Jaakob Pärslane †421; vg. Pallaadi †VI s.
28. Laupäev
Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Pühapäev
1. advent
25. pp. Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Esmaspäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4
07.42 - 16.27
2. november Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9
07.44 - 16.24
07.47 - 16.22
07.49 - 16.19
07.52 - 16.17
07.54 - 16.14
07.57 - 16.12
8. november Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18
15.46
07.59 - 16.10
08.02 - 16.07
08.04 - 16.05
08.07 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.14 - 15.56
15. november Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35
07.07
08.16 - 15.54
08.19 - 15.52
08.21 - 15.50
08.24 - 15.48
08.26 - 15.47
08.28 - 15.45
08.31 - 15.43
22. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
06.45
08.33 - 15.41
08.35 - 15.39
08.37 - 15.38
08.40 - 15.36
08.42 - 15.35
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
29. november Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10
08.48 - 15.30
11.30
08.50 - 15.29
13. november 1741 – kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
29. november - Uue kirikuaasta algus
Hingedepäev
ISADEPÄEV
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
Mardipäev
Vaimulike töötegijate õhtu, Tallinn
GLS juhtimiskonverents, 13.–14.11, Tallinn
Sadala Baptisti Kogudus
Taassünnipäev
Igavikupüha e surnutemälestuspüha
Sillamäe EKB Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
Kadripäev
Kodanikupäev
1. advent
Valjala Rahu Vabakogudus
Andresepäev
45. nädalnovember-talvekuu 2020EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Kõigi surnute mälestuspäev
Hingedepäev
07:44 16:24
46. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
ISADEPÄEV
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
15:46
08:02 16:07
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
Rakvere kogudus, 1920
13.-14.11 GLS juhtimiskonverents
47. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
24. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
07:07
TAASSÜNNIPÄEV
08:19 15:52
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
48. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
06:45
08:35 15:39
Kadripäev
KODANIKUPÄEV
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
49. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV
Korjandus EMK lastetöö toetuseks
Apostel Andreas
Andresepäev
11:30
08:50 15:29
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)   
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvešjegorsk)   
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)