Kalender november 2020
1. november Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4
07.42 - 16.27
2. november Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9
07.44 - 16.24
07.47 - 16.22
07.49 - 16.19
07.52 - 16.17
07.54 - 16.14
07.57 - 16.12
8. november Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18
15.46
07.59 - 16.10
08.02 - 16.07
08.04 - 16.05
08.07 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.14 - 15.56
15. november Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35
07.07
08.16 - 15.54
08.19 - 15.52
08.21 - 15.50
08.24 - 15.48
08.26 - 15.47
08.28 - 15.45
08.31 - 15.43
22. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
06.45
08.33 - 15.41
08.35 - 15.39
08.37 - 15.38
08.40 - 15.36
08.42 - 15.35
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
29. november Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10
08.48 - 15.30
11.30
08.50 - 15.29